O nás

Předtím, než jsem začala vyučovat  děti  individuálně, jsem pracovala na mnoha školách v Praze. Přesto že šlo o rozdílné školy, měli několik věcí společných.

Některé děti dávali pozor v hodinách, zatímco jiné se nesoustředili. Některé děti při komunikaci s rodilým mluvčím používali naučená anglická slovíčka, zatímco jiné žádali kamarády o pomoc s překladem, nebo hovořili pouze s českými učitely. Některé děti se zkrátka anglicky naučili, jiné nikoli.

Cítila jsem se frustrovaně, protože jsem chtěla děti doopravdy učit a nejen hlídat. Když první škola, na které jsem pracovala, nepodporovala mou metodologii, mé plánování hodin, nebo můj přístup k výchově, přešla jsem na školu novou. Často jsem se však znovu setkala s podobnou situací. Přišlo mi, že jedinou cestou, jak dosáhnout toho, o co mi šlo, je začít učit individuálně. Tak jsem začala se soukromými hodinami. Poprvé jsem byla spokojena se svou prací. Plánovala jsem si lekce na základě potřeb jednoho individuáního dítěte a byla jsem schopna přizpůsobit hodinu tak, aby dítě co nejvíce zaujala. Bylo úžasné udělat hodinu zábavnější pro děti, sama se vcítit do role dítěte a tak najít nové hravé cesty k uvedení jazyka a podpoření jazykových schopností. Děti byly nadšené z učení a já sama byla nadšená učením.

Zakrátko jsem byla zavalena telefonáty. Nedopatřením jsem totiž narazila na díru na trhu. Děti milují učení zábavnou formou. Rodiče byli spokojeni s výsledky a s klidným srdcem svěřili děti do bezpečné péče. Všechno fungovalo skvěle, ale s omezenými hodinami mezi koncem školního dne a večeří jsem mohla pomoci jen některým rodinám. Takže když moji malí studenti povyrostli a odešli na gymnázium, rozhodla jsem se investovat svůj nově nabytý čas do předávání zkušeností s tímto typem výuky ostatním učitelům. Rok na to se zrodila Organic English.

Naši učitelé se od té doby změnili, ale naše úroveň výuky přetrvává. Jsme všichni rodilí mluvčí, absolventi vysokých škol a certifikovaní učitelé anglického jazyka. Máme zkušenosti s dětmi a těšíme se z práce s nimi. Jsme naprosto oddaní našim studentům i jejich rodinám a jejich osobní a akademický úspěch je pro nás prioritou.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close