Naše Metoda

Výuka spočívá v napodobení situací, ve kterých se dítě učí svou rodnou řeč. S anglickým jazykem se tak zpočátku seznámí zejména doma, kde se cítí pohodlně a v bezpečí. Tříhodinové lekce angličtiny zprostředkují dítěti praktické jazykové dovednosti a přirozený přízvuk a intonaci. Díky brzkému setkání s cizím jazykem nebude Vaše dítě muset vynakládat později úsilí k osvojení jazykových schopností, které s námi takto získá přirozenou cestou. Zapojujeme děti do řady zábavných, interaktivních a praktických každodenních činností v různorodém prostředí, což dětem umožňuje učit se stejně dobře a nenásilně, jako se učí rodný jazyk.

Naše unikátní metoda kombující péči o dítě s lekcí angličtiny dovoluje zaneprázdněným rodičům věnovat se práci, zatímco jeden z našich kvalifikovaných lektorů vyzvedne dítě ze školy a přivede je domů. Můžeme zajistit doprovod dítěte na hodinu tenisu nebo k babičce a nevyrušit Vás z pracovního dne. Rádi připravíme zdravou svačinu nebo napíšeme společně úkoly. Sdílení těchto všedních povinností s rodilým mluvčím dá dítěti užitečnou slovní zásobu, kterou nejvíce potřebuje!

Organic English napodobuje prostředí, ve kterém se děti obvykle učí svůj první jazyk. Tím, že se děti začnou učit nový jazyk doma, přichází do styku s angličtinou v bezpečném, známém prostředí. Učí se angličtinu na základě potřeby, podle toho, co využijí v každodenní komnikaci. Naučí se fráze jako “help me please” a “let’s go,” které jim dodají sebejistotu a u učitelů vyvolají reakci. Ti pak pobídnou děti k používání nově nabytých jazykových schopností.

Každodenní gramatika a slovní zásoba je nejprve uvedena pasivně, skrze všední povinnosti a později rozvynuta pomocí her a aktivit. V tomto prostředí mají děti šanci použít nová slova a fráze v praktických situacích.

Blízký vztah se zábavnými a přátelskými lektory, který se v průběhu tříhodinových lekcí vyvyne, dovoluje dětem zdokonalit se v jazyce s přirozeným přízvukem. Zaručujeme množství zážitků, interaktivních aktivit, změn prostředí a náročných úkolů, které dovolí Vašim dětem bezproblémové a přirozené osvojení jazyka. Místo sezení v lavici a čtení z učebnice získávají děti, které se učí přímým kontaktem a ponořením do jazyka, dovednosti díky vlastní touze po komunikaci s přáteli a užívají si zábavy.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close