Ceny a Platby

Studenti s místem bydliště mimo centrum Prahy případně hradí i cestovní náklady. Platba je možná převodem na účet nebo hotově. Platbu za dohodnuté výukové období je třeba provést nejpozději 7 dní před začátkem výuky. Dle potřeby lze formu plateb individuálně přizpůsobit.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close