Často kladené dotazy

Proč jsou lekce tříhodinové?

Delší lekce vytvářejí klidnější prostředí pro studium a dítě se snáze „přepne“ z mateřského jazyka do angličtiny. Dále pak delší hodiny umožňují množství volných aktivit navazujících na každodenní život stejně jako více strukturovaný čas s učitelem, jako jsou dlouhodobé projekty a výlety mimo domov. Tyto zážitky přinášejí rozvoj slovní zásoby a gramatiky a možnost procvičení v různých situacích. Dospělí a menší děti si můžou vybrat i kratší lekce, ale věříme, že minimálně tři hodiny týdně jsou nutné pro rozvoj jazyka.

Jaký druh aktivit nabízíme?

Sestavujeme hodiny na míru, podle zájmů Vašeho dítěte, jeho stylu učení a dle cíle, kterého chcete v angličtině dosáhnout. Naši studenti jsou vystaveni nepřebernému množství aktivit, tak aby hodiny byly zajímavé pro dítě a rozvíjely jeho slovní zásobu a použití jazyka. V průběhu tříhodinových lekcí zažije strukturovaný čas na výuku a doplňkové aktivity k výuce, stejně jako volný čas na hraní. Se svolením rodičů může dítě i s učitelem opustit domov. Mezi domácí aktivity většinou patří: zpěv a hudba, výtvarné činnosti, sport, jóga a protahování, vaření/pečení a příprava svačiny, čtení knih, puzzle, deskové hry, hry podporující představivost a kreativitu, strukturovaný čas na práci.

Některé aktivity mimo domov: návštěva hřiště, nákupy potravin, procházky v přírodě, návštěva zoo/muzea/galerie, nebo interaktivní kulturní zážitky v Praze.

Jak můžu dohlížet na pokrok svého dítěte?

Váš učitel vypracuje počáteční posudek na začátku výuky, podle kterého se pak řídí individuální plán Vašeho dítěte. Na konci roku obdrží rodiče hodnocení výuky, co se dítě naučilo a jak pokročilo ve studiu jazyka. Na požádání je pak možné vystavit měsíční report jednotlivých lekcí a aktivit.

Musí být rodič doma přítomen lekce?

Ne, rodiče nemusí být přítomni hodin. Naši učitelé jsou více než kompetentní v oblasti péče o dítě jako je vyzvedávání ze školy, převlékání oblečení, příprava jídla, přeprava dítěte, pokud se jedná o lokalitu dostupnou MHD. V případě, že je učiteli poskytnuto vše potřebné (např. jízdenky na MHD, oblečení na převlečení a potraviny na přípravu svačiny).

Mohou mít moje děti hodinu dohromady?

Organic English je pro celou rodinu! Rádi přijmeme jedno další dítě do hodiny v případě, že to nenaruší studijní prostředí. Naší prioritou je vzdělání dítěte, když dojde k narušení pozornosti dítěte v přítomnosti sourozence, učitel může navrhnout rozdělit pozornost mezi děti. Tím, že se učitel soustředí jen na jedno dítě zůstane kvalita hodiny zachována a poté si všichni mohou užít společné aktivity.

Může mít moje dítě hodinu s kamarádem?

Dle naší zkušenosti se děti neučí dostatečně dobře v přítomnosti kamaráda. Obvykle jsou více rozptýlené při hodině s kamarádem a nedochází k dostatečnému „přepnutí“ jazyka vzhledem k tomu, že dítě komunikuje s kamarádem v mateřském jazyce. Nicméně se nebráníme diskuzi na toto téma, protože víme, že každé dítě je jiné a mohou mu vyhovovat jiné podmínky.

Můžeme si vybrat učitele pro své dítě?

Všichni naši učitelé splňují vysoké nároky Organic English a plně si za nimi stojíme. Učitelé jsou vybrány naším managementem na základě kompatibility jejich osobnosti s osobností Vašeho dítěte a dostupnosti. Všichni naši učitelé jsou rodilí mluvčí, absolventi vysokých škol, certifikovaní učitelé a mají zkušenosti s dětmi.

Je možné mít hodinu o víkendu?

Organic English vyučuje angličtinu pravidelně během školního roku, kromě letních prázdnin, státních svátků a víkendů. Je samozřejmě možné se domluvit na základě dostupnosti učitele.

Kde se konají hodiny?

Lekce se obvykle konají u Vás doma, nebo v okolí domova v závislosti na dostupnosti MHD. S dovolením rodiče se pak lekce mohou přesunout na hřiště, obchodní centrum nebo muzeum. Organic English nezajišťuje prostor pro lekce.

Kdo je vhodným kandidátem na studium Organic English?

Naše metoda je vhodná pro všechny nehledě na úroveň angličtiny a věk. Naši studenti musí být bez plenek a ochotni spolupracovat. Dospělí a menší děti si můžou vybrat i kratší lekce, ale věříme, že minimálně tři hodiny týdně jsou nutné pro rozvoj jazyka.

Naučí se moje dítě číst a psát v angličtině?

Záleží na věku dítěte a jeho schopnostech číst a psát v rodném jazyce, ale naučit se číst a psát v Organic English je možné. V každém případě knihy v angličtině jsou součástí hodin a literatura hraje důležitou roli při výuce.

Co se stane, když zrušíme hodinu?

Lekce, které budou zrušeny 24 hodin před domluvenou hodinou, včasné zrušení, nebudou zpoplatněny. Musí být zrušeny písemnou formou přes SMS nebo email s příslušným předmětem. Včasných zrušení hodiny musí být méně než 25% v příslušném zúčtovacím období. Přeplatek za zrušené hodiny bude přepsán na další zúčtovací období nebo vrácen na Váš účet. Plánované absence, jako jsou dovolené a školy v přírodě, musí být nahlášeny na začátku pololetí. Včasné zrušení hodiny může být také dohodnuto na základě dostupnosti učitele. Hodiny zrušené méně než 24 hodin předem budou účtovány.

Kdy se můžeme zapsat?

Rodiny se mohou zapisovat kdykoli na příští školní rok, podzim. Zápis v průběhu školního roku je možný, ale nemůžeme ho zaručit.

Pro více informací o zápisu pokračujte zde!

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close