Angličtina. Přirozeně.

Dovolte Vašim dětem se naučit anglicky v prostředí domova přirozenou cestou.

Váš cíl je náš cíl…

…Dát Vašim dětem dovednosti a sebevědomí a zároveň minimalizovat stres, který učení často doprovází.

Dětem prospívá, když mohou chybovat, být umazané, rozpustilé a zvědavé. Učí se nejrychleji, když se učí přirozeně, ve známém prostředí a ve společnosti osob, kterým důvěřují. V Organic English se snažíme takové prostředí vytvořit poskytnutím zkušených a motivovaných lektorů, kteří Vaše dítě zaujmou na míru vytvořenými aktivitami, jež zapojí jejich tělo, mysl a představivost. Při těchto aktivitách děti přicházejí do kontaktu s nejčastěji používanými anglickými frázemi a gramatikou, které poté proberou v rámci krátkých a zábavných lekcí.

Když se dítě cítí uvolněně při učení a vybuduje si vztah s rodilým mluvčím, je schopno s nadšením a sebejistotou komunikovat a osvojit si jazyk přirozeně.


Galerie

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close